Bolí Vás záda a sedíte dlouho u počítače? Je potřeba něco změnit…

Trápí Vás bolest zad. Zamysleli jste se někdy nad tím, kolik hodin denně celkem trávíte v sedu a kolik hodin konkrétně u počítače? Podíváme se na to, jak změnit negativní vlivy dlouhodobého sedu tak, abyste se cítili dobře.

Podle mých zkušeností lidé často udiveně spočítají, že sedí kolem osmi až deseti hodin denně. Není výjimkou ani dvanáctihodinové sezení. Kromě polohy při práci si také vzpomenou na jízdu v MHD, v autě, sed u televize, atd. Všimněte si, že dnešní člověk pracuje i relaxuje právě nejčastěji vsedě. Jak k tomu ale přijde naše tělo? Většina z nás už poznala důsledky dlouhodobého sezení v podobě bolestí bederní, hrudní nebo krční páteře. Také se často vyskytují potíže v oblasti zápěstí, předloktí a okolí lopatek. Typické jsou i nepříjemné pocity v nohách a celých dolních končetinách. Dlouhodobý sed a nízká pohybová aktivita negativně ovlivňuje nejen pohybový aparát, ale i ostatní tělesné systémy. Přispívá například ke vzniku srdečně-cévních onemocnění, obezitě a jiným zdravotním potížím. Jak tedy předejít těmto negativním vlivům, když ale určitou část dne sedět stejně musíme?

záda 1

Zaměříme se na dva klíčové faktory, díky kterým se budeme vsedě cítit dobře a naučíme se  předcházet negativním vlivům sedu na naše tělo. Podíváme se jak sedíte, jak si sed zlepšit a jak ho kompenzovat.

První z faktorů, na který se zaměříme, je právě sed. Chvilku pozorujte, jak sedíte. Velice často si asi všimnete této polohy, kterou popisuji níže.

Typický vzorec vadného držení těla vsedě:
•    předsunutí brady
•    ramena dopředu
•    pravá horní končetina držící myš je strnulá s ramenem nahoru
•    kulatá záda
•    sed na hýžďových svalech
•    noha přes nohu

A to radši nebudu pokračovat dál. Tento typický vzorec má také spoustu někdy opravdu zajímavých variant, které si člověk během dlouhodobého sedu najde. Možná si také uvědomíte, kde všude na těle cítíte ztuhnutí a jiné nepříjemné pocity, mimo bolest zad.  Hlavním problémem totiž je, že naše tělo nedokáže dlouho udržet správnou a aktivní polohu těla v sedu. Je to totiž pro náš pohybový systém příliš statická poloha a jak již slova napovídají, náš pohybový systém, vlastně celé naše tělo, má moc rádo aktivitu a pohyb!

Jak tělu co nejlépe pomoci v situaci, kdy se prostě hýbat nemůžeme a sedět musíme?

Pět bodů k správnému sedu a snížení negativních důsledků sezení:

  1. naučit se správný sed
  2. pomoci tělu tento správný sed udržet i delší dobu díky pomůckám
  3. uspořádat si pracovní prostor podle ergonomických doporučení
  4. k sezení střídat židli s míčem, klekačkou a jinými alternativami k tzv. dynamizaci sedu
  5. snažit se sed co nejčastěji přerušovat stojem, procházkou a jednoduchým cvičením

Tyto body popisují jednotlivé kroky, které Vám pomohou odstranit a předcházet potížím, objevujícím se jako důsledek špatného sedu. Také mohou být vodítkem mé články, ve kterých se postupně pokusíme jednotlivé body více přiblížit. Dalším řešením je obrátit se na fyzioterapeuta, který Vás individuálně vyšetří a poradí, co konkrétně Vy byste měli při sezení změnit, na co si dát pozor, a jak co nejlépe upravit Váš pracovní prostor.

Negativní vliv sedu potřebujeme vyrovnat správným pohybem. Ten působí nejen preventivně, ale i odstraňuje bolest zad.

Druhý klíčový faktor, díky kterému předejdeme špatným vlivům sedavého způsobu života, je zařadit do svého dne příjemný pohybový režim, kterým vykompenzujeme dlouhodobý sed. Pokud si nevíte rady, co by bylo přímo pro Vás tím nejlepším pohybem, můžete kontaktovat fyzioterapeuta, který podle Vašich představ a stavu pohybového systému pomůže vybrat tu nejlepší pohybovou aktivitu přesně pro Vás. Důležité ale je, aby Váš nový pohybový režim byl doprovázený pozitivními emocemi, protože naším cílem je hýbat se pravidelně a vlastně začít pohyb vnímat jako součást života. Teprve pak rozvíjí naše tělo a působí preventivně. Jeho přínos jde ale mnohem dál. Má také velice pozitivní vliv na náladu a celkový psychický stav. Zlepší se produkce endorfinů, které pomohou odplavit starosti a každodenní stres.

Připravte své tělo na pravidelný pohyb tak, aby Vám přinášel radost a prospěch, aby se správně tělo rozvíjelo, zlepšovalo se a Vy tak mohli investovat do sebe tou nejpřirozenější cestou jakou můžete, právě pohybem.

Pravděpodobně už máte představu o svém novém aktivním koníčku, také Vás asi napadla otázka, jak začít? Možná budete potřebovat nejprve své tělo, zejména pohybový systém, připravit na pravidelnou aktivitu. Odstranit nedostatky v držení těla, protáhnout zkrácené svaly a posílit oslabené svaly, poprat se potížemi, které se nahromadily díky sedavému způsobu života a podrobněji prozkoumat Vaší bolest zad. Je to první důležitý krok k tomu, abyste pro své tělo díky pravidelné aktivitě, vytěžili co nejvíce. Často se totiž stává, že při změně životního stylu ze spíše pasivního na pravidelně aktivní se z počátku, vlivem nezvyklé pohybové aktivity, ozývají slabá místa našeho těla. Objevují se nové nepříjemné pocity, někdy i bolesti. Tělo totiž začíná provádět nové pohyby, je vystaveno jinému druhu zátěže, než bylo dosud zvyklé. Aby Vás tyto nové bolesti neodradily, dobrým řešením je navštívit fyzioterapeuta, který provede vyšetření pohybového systému a zaměří se na Vaše problémová místa. Společně s ním zlepšíte své tělo a připravíte ho na pravidelný pohyb tak, že Vám bude přinášet radost a prospěch, budete se moci správně rozvíjet, zlepšovat se a investovat tak do svého těla tou nejpřirozenější léčebnou metodou jakou můžete, právě pohybem.

 

  • Nadpis formuláře

    Text formuláře

  • Kategorie