Mgr. Daniela Doubravová

V poslední době se specializuje u svých klientů na vnímání těla a přestavbě zatěžujících pohybových stereotypů. Je zastánce toho názoru, že právě vnímání a vědomý pohyb jsou klíčem ke změně a zkvalitnění motoriky.
 
Využívá metody, které vycházejí z vývoje lidského pohybu a které pracují na stabilizaci z hloubky těla k povrchových svalovým řetězcům.
 
Je registrovaná fyzioterapeutka pro ČR (číslo registrace 024-0127-0630) a členka profesní organizace fyzioterapeutů – UNIFY.
 
Má široké možnosti nastavení individuální terapie, díky mnoha absolvovaným postgraduálním kurzům a 15-ti leté praxi v oboru.  Stále si zvyšuje svou kvalifikaci a sleduje poslední trendy a vývoj v oboru rehabilitace a fyzioterapie. 
 
Kvalifikace:
 
2002  Diplomovaný fyzioterapeut
2011   Bakalářské studium fyzioterapie
2013   Magisterské studium fyzioterapie
 
Další postgraduální vzdělávání v oboru:
 
Akrální koaktivační terapie (Špringrová) ACT I.
Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu (tzv. mobilizace Balcárková)
SM – systém Dr. Smíška (část 1.,2., MUDr. Švejdová)
Kineziotaping –  mezinárodní certifikovaný kurz (Rehaspring)
Stimulace bazálních programů a podprogramů dle J. Čápové
Redcord S-E-T 1 Basic (Terapimaster)
Komplexní terapie ramene (Monada)
Stabilizace bederní páteře aktivací HSSp. (Mgr. Veverková)
Seminář – škola chůze amputovaných
Mechanical diagnosis and therapy part A, B, D, E  (McKenzie)
Léčba idopatické skoliozy metodou aktivní segmentální centrace
Aplikovaná kineziologie – cvičení na míčích a labilních plochách
 
 
Praxe:
2015 - současnost:  Vlastní praxe v regeneračních a rekondičních službách, dále působí v Ústavu pro preventivní a sportovní medicínu jako fyzioterapeut v ambulantním provozu.
 
1. 4. 2007 – 31. 5. 2012: Nemocnice milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze 1 (Nemocnice pod Petřínem). Posledním rokem jako vedoucí fyzioterapeutka. Praxe na lůžkové rehabilitaci, ambulantní rehabilitaci a jiných lůžkových částí nemocnice. Lůžková část – oddělení lůžkové rehabilitace (intenzivní fyzioterapie neurologických diagnóz, ortopedických, poúrazových, bolestí páteře), chirurgické, interní oddělení, ARO, JIP a lůžka následné péče. Ambulantní část – individuální fyzioterapie, elektroléčba, malá vodoléčba. 
 
1.1. 2007 – 31.3. 2007: CITYMED. s.r.o. – soukromé lékařské a rehabilitační centrum – ambulantní dvousměnný provoz fyzioterapie, elektroléčba, vodoléčba, cvičení v bazénu.
 
2.10.  2006 – 31.12. 2006: Poliklinika Prosek – ambulantní fyzioterapie -individuální LTV, skupinová cvičení, vodoléčba, cvičení v bazénu a elektroléčba.
 
2.9. 2002 – 30.9. 2006: Nemocnice milosrdných sester sv. Karla Boromejského (Nemocnice pod Petřínem). Praxe na lůžkové a ambulantní části.